Erdem, irade ve cesaret, Türkiye şahlanıyor
Vatan için Millet için

HEDEFLERİMİZ

Yeni Dönem Büyük Türkiye

Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Ak Parti iktidarları öncesinde görülen Cumhurbaşkanı-Başbakan uyumsuzluğu, Koalisyon arayışları, Hükümet kurulamama krizleri, Milletvekili pazarlıkları, Mecliste hükümet düşürmeler Bir daha yaşanmamak üzere tarihe karışıyor.

Türkiye’de 1923’ten bu yana 94 yılda tam 65 hükümet kuruldu. Bu hükümetlerin ortalama ömrü 17 ay oldu. Türkiye’de başından beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olsaydı Bugüne kadar sadece 19 hükümet kurulmuş olacaktı.

Daha çok Üretim daha çok İş
  • Ekonomik büyüme hızlanıyor.
  • İnsanımız refah ve kalkınmadan daha fazla pay alıyor.
  • Yatırımlar artıyor, yeni iş imkanları doğuyor.
  • Milli gelirimiz yükseliyor.
  • Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmamızın Yolu açılıyor.
Güvenli ve Huzurlu Türkiye

Hızlı düşünen, Hızlı organize olan, Etkili ve doğru karar veren, Anında uygulamaya geçen Yeni Hükümet Sistemi Terörle mücadelemize güç katıyor. Milli savunma sanayimiz büyüyor.

Terör örgütlerinin kökü kazınıyor, Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.

ETKİNLİKLER

    There are no upcoming events at this time.

 


ÖNEMLİ BİLGİLER

GÜÇLÜ DEMOKRASİ GÜÇLÜ MECLİS

MECLİS CUMHURBAŞKANINI VE BAKANLARI DENETLİYOR

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ortadan kalkıyor, yani yetkili ama sorumsuz olmaktan çıkıyor. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı denetlenemiyor, soruşturulamıyor. Cumhurbaşkanına denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

HÜKÜMET DEĞİL, MİLLETVEKİLLERİ KANUN TEKLİFİ VERİYOR

Meclis güçleniyor, bütçe kanunu dışında tüm kanunlar hükümetin teklifiyle değil, sadece milletvekillerinin teklifiyle çıkarılıyor.

Kanun teklif etme yetkisinin sadece milletvekilleriyle sınırlanması sayesinde, kanun yapıcılıkta Meclis iradesi ön plana çıkıyor.

Yasamayla yürütme gerçek anlamda ayrılıyor, Meclis yasama işlevine odaklanıyor.

Cumhurbaşkanının Meclise kanun sunma yetkisi bütçe kanunuyla sınırlandırılıyor.

Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunun Meclis tarafından aynen kabulü ve iadesi için salt çoğunluk (şimdiki durumda 276/600 vekilli mecliste 301) şartı geliyor.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 600 OLUYOR

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor.

Temsiliyet genişliyor, artan nüfusun Mecliste temsili sağlanıyor, milletvekilleri kendi ilinin proje, icraat ve sorunlarına odaklanıyor.

Meclisin yeni sistemle artacak olan iş yükü açısından, görev dağılımında kolaylık sağlanmış oluyor.

Vatandaşımız kendi ilinde daha fazla temsilciye kavuşuyor.

TÜRKİYE KAZANIYOR

İstanbul


ÇİFT BAŞLILIK BİTİYOR

Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor.

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARA CEZAİ SORUMLULUK GELİYOR

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ortadan kalkıyor, yani yetkili ama sorumsuz olmaktan çıkıyor.

Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı denetlenemiyor, soruşturulamıyor.

Cumhurbaşkanına denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

Cumhurbaşkanı eski maddede Meclisin dörtte üç oyuyla (413) sadece vatana ihanetten suçlanabiliyordu.

Cumhurbaşkanının Meclise kanun sunma yetkisi bütçe kanunuyla sınırlandırılıyor.

Bunun dışında kanun teklifi verme ve yapma yetkisi Mecliste.

Bütçe kanunu ile kesin hesap kanunu aynı maddede birleştiriliyor, Mecliste birlikte görüşülüp karara bağlanıyor.

Bütçe kanunu Mecliste reddedilse ve bunun yerine bir geçici bütçe kanunu hazırlanamasa bile, yeni bütçe kabul edilene kadar Türkiye’nin bütçesiz kalmaması için, bir önceki yılın oranlarına göre bütçe yapılıyor.

Meclis bütçe konusunda uzlaşmacı ve yapıcı bir tutuma teşvik ediliyor.