Anadil, Kültür ve Eğitim

Anadil, Kültür ve Eğitim

Neler yaptık?

Yurt dışındaki gençlerimizin anadilini, kültürünü ve dinini yaşatmak için 2 binden fazla öğretmen ve din görevlisini yurt dışında görevlendirdik.

Yurtdışında yerinden Türkçe eğitici yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programları oluşturduk.

Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında Türkiye’de eğitim gören yurtdışında yetişen gençlerimizin sayısını arttırdık.

Maarif Vakfını kurduk, yurt dışında okul açmaya başladık.

Çift dilli kreş ve anaokullarının açılmasına destek vermeye başladık.

Diasporadaki gençlerimizin Türk üniversitelerinde ücretsiz eğitim almasını sağladık.

YURTKUR ve YTB tarafından diasporadaki üniversite öğrencilerine burslar verdik.

Diasporadaki gençlerimizin Türk üniversitelerinde ücretsiz eğitim almasını sağladık.Binlerce gencimizi tarihi ile buluşması ve kültürü ile kaynaşması için Kökler ve Köprüler Hareketlilik programlarıyla Türkiye’ye getirdik.

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin ülkemizde staj yapmalarına imkân oluşturduk.

Neler Yapacağız?

Türk toplumunun bulunduğu ülkelerde anaokulundan başlayarak çift dilli okulların açılmasını teşvik edeceğiz.

Maarif Vakfı Uluslararası Maarif Türk Okullarını artıracağız.

Lise ve üniversite düzeyinde değişim programları ile gençlerimizin Türkiye’de bir dönem geçirmesini teşvik edeceğiz.

Maarif Vakfını kurduk, yurt dışında okul açmaya başladık.Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversitelerimizi yurt dı- şında bölüm açmaya yönlendireceğiz.

Üniversitelerimizde diaspora gençlerimize ayrılan kontenjanı iki katına çıkaracağız.

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin ülkemizde staj imkânlarını artıracağız. Yurtdışı vatandaşlara yönelik başlatmış olduğumuz burs programı başta olmak üzere Türk diasporasının öncülerini yetiştirecek programları çoğaltacağız.

Anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi ve kültürel kimliklerin korunması için yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz Türkçeyi öğrenmeleri için proje ve desteklerimizi çeşitlendirerek artıracağız.

Kültürel destek amaçlı olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için hazırladığımız kitap setlerini yaygın bir biçimde dağıtacağız, yurt dışında vatandaşlarımıza yönelik Türkçe kütüphaneler oluşturacağız.

Bilhassa yeni nesillerin Türkçe ve kültürümüzü korumaları noktasında mevcut hizmetlerimizi geliştirecek yeni adımlar atacağız. Yurtdışındaki çocuk ve gençlerimize Türkçe ve Türk kültürünü öğretecek ve sanatını tanıtacak yayınları ve etkinlikleri çeşitlendireceğiz.

Yurtdışındaki vatandaşlarımız arasından içinde yaşadıkları ülkede kültürel alanda öne çıkacak seçkin kişilerin yetiştirilebilmesi için özellikle gençlere yönelik geliştirdiğimiz özel programları etkin bir biçimde sürdüreceğiz.

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye’nin engin tarih ve kültürünü bizatihi tecrübe etmeleri için kültürel gezi ve kamp programlarının kapsamını genişleterek devam ettireceğiz. Gençlere yönelik kültürel hareketlilik programlarını çeşitlendirip artıracağız. 100 bin gencimizi ülkemize getirerek tarih ve kültürü ile buluşturacağız.

Yurtdışındaki Türk medyasının kapasitesinin geliştirilmesi için adımlar atacağız. Bu kapsamda ilk olarak Basın İlan Kurumu kanununda değişiklik yaparak yurt dışın

Yaz tatillerini ülkemizde geçiren çocuk ve gençlerimize yönelik dil, kültür ve değerler eğitimi programları düzenleyeceğiz.

TRT Türk’ün yeniden yapılandırılmasını kısa zamanda tamamlayacak ve bu kanalın Türk Diasporasının sesi olmasını sağlayacağız.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın göç tarihini yansıtacak göç müzeleri kuracağız.Sosyal, eğitim ve kültürel işbirliği anlaşmalarının güncellenmesini tamamlayacağız.