Ekonomi ve Çalışma Hayatı

Ekonomi ve Çalışma Hayatı

Neler yaptık?

Dünyadaki Türk işadamlarının ve yöneticilerinin bir çatı altında örgütlenmesi amacıyla, 2007 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Dünya Türk İşadamları Konseyini (DTİK) oluşturduk.

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarımızı da “yabancı yatırımcı” kavramına dâhil ederek Türkiye’de yapacakları yatırımlarda Yabancı Sermaye Kanunu’na göre değerlendirilip, bu kanunun sunduğu tüm olanaklardan yabancılar gibi aynen yararlanabilme hakkı sağladık.

Yapılan kanun değişikliği ile Mavi Kart sahibi gençlerimizin de Türkiye’de kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmalarına imkân sağladık.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araçlarının Türkiye’de kullanım süresini altı aydan iki yıla uzattık.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de aldıkları ilk konut ve iş- yeri için KDV istisnasını getirdik.

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza isteğe bağlı sigortalı ve emekli olma imkânı getirdik. Vatandaşlarımıza Dolar yerine TL ile borçlanma imkânı verdik.

Mavi Kart sahiplerinin Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminde yer almaları hâlinde Türk vatandaşları gibi devlet katkısından faydalanabilmelerini sağladık.

Yurtdışındaki lisansüstü eğitimli vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkilerinin canlı tutulması için bir iletişim ağı kurduk. Yurtdışındaki Türk araştırmacılar için bir veri tabanı ve kataloğu oluşturduk.

Neler Yapacağız?

Nitelikli iş gücüne yurdumuzda fırsat sunmak için aktif politikalar izlemeye devam edeceğiz. Yurtiçi ve yurtdışındaki uluslararası işgücü ve yurtdışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kuracağız.

Yurt dışında yetişen gençlerimizin kamu kurumlarında istihdamı için KPSS’de yeni modüller açacağız. Yurt dışındaki gençlerimizin uzmanlaşmalarını teşvik edeceğiz.

Yerinden öğretmen istihdamını sağlamak için çalışmaları başlattık. Yurt dışında yetişen gençlerimizi Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak istihdam edeceğiz.

Yurt dışında İslami İlimler alanında yetişmiş gençlerimizin istihdamının önünü açtık. Yeni dönemde yerinden istihdam edilen din görevlilerinin sayısını artıracağız.

Diasporadaki gençlerimizin mesleki tecrübelerini artırmak için ülkemizde staj imkânlarını çoğaltacağız.

Yurt dışından emekli olanların yarı zamanlı çalışabilmelerine imkan sağlayan düzenlemeyi hayata geçireceğiz.