Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Neler yaptık?

Almanya başta olmak üzere Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerdeki vatandaşlarımıza hizmet vermek için Köln ve Düsseldorf’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ataşeliklerini faaliyete geçirdik.

Yurt dışında aile hukukunda yaşanan değişikliklerin doğrudan tanınması için yasal değişiklikleri yaptık.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da doğum yardımı ile çeyiz ve ilk konut hesaplarından faydalanabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yaptık ve faydalanmaları sağladık.

Neler Yapacağız?

Yurtdışındaki vatandaşlarımız için daha aktif aile politikaları izleyeceğiz. Türk aileleri ziyaret ederek sorunlarını hanelerinde dinleyecek ve çözüm için girişimlerde bulunacağız.

Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerdeki Aile ve Sosyal Bakanlığı ataşeliklerinin sayısını artıracağız.

Aile birleşiminde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, toplumlar arası ilişkilerin artırılması ve aile değerlerinin yaşatılması için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik özel programlar geliştireceğiz.

Yurt dışındaki insanımızın mağdur olduğu bağımlılıkların giderilmesi için çalışmaları artıracağız.

Kültürel hassasiyetlere uyumlu bakım evlerini teşvik edeceğiz.